h i ç

h i ç

h i ç

13/03/2020

hiç, Anadolu kültürünün değerlerini yaşatmak amacıyla 7 sene önce Konya'da, Mevlana Celaleddin Rumi Türbesi'nin karşısında kuruldu. Zaman içerisinde hiç, bir han misali, dünyanın dört bir yanından hümanizm akımının meltemine kapılıp, kendi'ni Konya'da bulan yolcuların uğrak merkezi haline geldi. Her gelen, hiç'e dokundu, kendi'nden izler bıraktı. İnsanlar hiç'ten, hiç ise insanlardan beslendi,  Bu süreçte hiç değişen ve gelişen organik bir mekana dönüştü. Felsefik altyapısının temelini oluşturan Anadolu kültürünün humanist değerleri, yerini bir geniş çemberin değerlerine, evrensel insani değerlere bıraktı. hiç, bünyesinde gerçekleştirdiği her türlü etkinliğin özünde, insan'ı ve insan'ın kendi'ni bilme yolculuğunda O'na ilham olabilecek evrensel insani değerleri işlemeye başladı. hiç, artık birbirine oldukça uzak sosyo-kültürel kesimlerden gelen insanların biraraya gelip sohbet edebildikleri, müzik yapabildikleri, kendi gelişimleri için gerekli alanı bulabildikleri, eşsiz hayat tecrübelerini birbirleri ile paylaşabildikleri, 'insan olma'nın ortak değerlerini keşfettikleri bir hane haline geldi.