h i ç h a n e

h i ç h a n e

h i ç h a n e

13/03/2020

kendi'mizi bir hane, hiçhane olarak tanımladıktan, pozisyonumuzu ve sınırlarımızı esnek bir şekilde, az biraz belirledikten sonra, gözlemlerimizi daha duru bir göz ile yapmaya başladık. Anadolu'nun tam ortasında, Konya'da, tasavvuf düşüncesinin merkezinde olmamızın üzerimizdeki etkilerini okuma yoluna gittik. Okumalarımızı,  evrensel insani değerler temeline oturttuğumuz, akıl eden gönlümüz ile yapmaya özen gösterdik. Bulunduğumuz yerin fiziksel, biyolojik ve sosyolojik çevre yapısını, yani ekolojisini incelerken, bu çevresel unsurların sadece biz insanların değil, organik özellikler taşıyan yapıların, yani hiçhane'nin de üzerinde yadsınamaz tesirleri olduğunu farkettik. hiçhane ve bünyesinde toplanmış insanlar olarak, ancak içinde bulunduğumuz ekolojinin izin verdiği ölçüde bilebileceğimizi, bildiklerimizin bize izin verdiği ölçüde gelişebileceğimizi, gelişimimizin de izin verdiği ölçüde dönüşebileceğimizi ve yine ancak bu sürecin sonunda ekolojimizi geri besleyebileceğimizi iyice kavradık. Hayatın özünü oluşturan bu devinimin bir merkezi olmalıydı. Ve biz hiçhane olarak bu merkeze, kıymetli olana, hakettiği kıymeti en etik şekilde verebilecek olan insan'ı koymaya karar verdik.