h i ç h a n e / i n s a n m e r k e z i

h i ç h a n e / i n s a n m e r k e z i

h i ç h a n e / i n s a n m e r k e z i

13/03/2020

Yaşamın ve canlılığın kalkınmasını sürdürülebilir kılmak, bir çok sosyo-politik akımın temeli ideolojisini oluştursa da, bu ekolojik devinimin merkezine bilinç-beden-beyin bütünlüğündeki insan'ı koyan bir akım olarak eko – hümanizm'i görüyoruz.